باشگاه مجلات (ژورنال کلاب)

جدیدترین توصیه ها

جدیدترین توصیه ها در زمینه پیشگیری از بیماری قلبی عروقی

این توصیه ها توسط انجمن کاردیولوژی اروپا و 10 انجمن دیگر ارائه شده است.

با بیماران

روایتی واقعی از عشق

کنزو بیماری فلج کننده ای است که در اثر مسمومیت مزمن سیانید روی می دهد.

اطلاعات آزمایشگاهی

انگلی که نبود

عفونت کرم قلابدار بسیار شایع، اما به ندرت علامت دار است.

با پزشکان

آیا پسا بن استیلر را نجات داد؟

این یک داستان سینمایی نیست!